SCHMIDT ÜGYVÉDI IRODA | Negatív saját tőke rendezése
A negatív saját tőke sok problémát tud okozni a Kft. életében. Előfordulhat, hogy emiatt a jogszabály kötelezővé teszi a legfőbb szerv ülésének összehívását és az intézkedést. Érdemes ezt megelőzni.
908
post-template-default,single,single-post,postid-908,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-schmidt Ügyvédi iroda,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Negatív saját tőke rendezése

A pótbefizetés

A Ptk. rendelkezései alapján a veszteségek fedezésére a korlátolt felelősségű társaság tagjainak kötelező pótbefizetést írhat elő a gazdasági társaság társasági szerződése. Amennyiben ez a lehetőség a társasági szerződés alapján fennáll, úgy meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, aminek befizetésére a tag kötelezhető, valamint szabályozni kell azt is, hogy a pótbefizetés milyen gyakorisággal és teljesítése milyen módon rendelhető el. A korábbi jogszabályi rendelkezésekkel ellentétben pótbefizetés már nem csak pénzben, hanem a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások követelményeinek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján, tehát apporttal is teljesíthető.

Amennyiben a pótbefizetés intézménye nem szerepel a gazdasági társaság társasági szerződésében, akkor első lépésben a társasági szerződés megfelelő módosítása szükséges, majd ezt követően lehet pótbefizetési határozatot hozni.

Tagokkal szemben fennálló kötelezettség elengedése

Könyvelés szempontjából egyéb bevételként számolhatók el azok a tételek, melyek a társaságnak a tagjai felé fennálló kötelezettségek tagok általi elengedéséből származnak. Amennyiben tehát korábban már nyújtott a Kft. tagja tagi kölcsönt a társaságnak, úgy ennek elengedésével növelhető a saját tőke. Ennek a megoldásnak az alkalmazása esetén tekintettel kell lenni az adófizetési kötelezettségekre, ugyanakkor a NAV tájékoztatása alapján a „kölcsönkövetelés elengedése formájában történő vagyonszerzés nem tárgya az ajándékozási illetéknek, tehát ilyen esetben ajándékozási illetékfizetési kötelezettség sem keletkezik.”

Tagi kölcsön

Bármely külső forrás bevonása nélkül, a társaság tagja által nyújtott kölcsön útján is rendezheti a Kft a negatív saját tőke problémáját a Ptk. kölcsönszerződésre vonatkozó előírásai alapján. Mivel eszerint a pénztartozás után kamat megfizetésére is köteles az adós, ezért az ún. szívességi kölcsön alkalmazása javasolt, mely esetben kamat és más költségek megfizetése sem szükséges a tartozás megfizetésével egyidejűleg. A tagi kölcsönt a könyvelésben fel kell tüntetni, a kölcsönszerződés írásba foglalása azonban nem kötelező. A kapott kölcsönnel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy társasági adóalap módosító tétel lehet.

Értékhelyesbítés alkalmazása

Amennyiben a Kft a legutolsó mérlege szerint befektetett eszközökkel rendelkezik, úgy a negatív saját tőke rendezésének egyik lehetősége lehet az értékhelyesbítés alkalmazása abban az esetben, ha a befektetett eszközök piaci értéke tartósan és jelentősen meghaladja azok könyv szerinti értékét.

Szerző: dr. Gerber Csanád ügyvédjelölt