SCHMIDT ÜGYVÉDI IRODA | Mihez értünk
154
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-154,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-schmidt Ügyvédi iroda,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Mihez értünk

Egy tapasztalt partner
Gazdasági jog (társasági és cégjog)
 • Cégek alapítása komplett dokumentációval, tagi és szindikátusi megállapodások készítése a tervezett üzleti koncepciók figyelembe vételével
 • Szervezeti és működési szabályzatok, ügyrendek, egyéb szabályzatok kidolgozása
 • Egységes vállalatcsoporti működési rendszerre vonatkozó koncepciók és belső szabályzatok kidolgozása
 • Management- és szolgáltatási szerződések készítése vállalatcsoportok számára
 • Ügyvezetők, illetve ügyvezető szervek tagjai, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgálói szerződések elkészítése, véleményezése
 • Teljes körű cégjogi támogatás a vállalatok működése során, változások követése, változtatási kötelezettségek előre jelzése, módosítási koncepciók kidolgozása, véleményezése, változtatáshoz szükséges cégjogi dokumentáció teljes körű elkészítése
 • Cégek egyesülésével (beolvadásával, összeolvadásával), szétválásával (kiválásával, különválásával), a társasági forma változásával járó átalakulásával, felvásárlásával kapcsolatos előzetes jogi koncepciók, ütemtervek kidolgozása, due diligence-eljárások lefolytatása, a vonatkozó cégjogi és szerződéses dokumentáció teljes körű elkészítése
 • Cégek jogutód nélküli megszűnésével (pl. végelszámolás, felszámolás) kapcsolatos jogi koncepciók, ütemtervek kidolgozása, a folyamatokhoz szükséges teljes körű jogi támogatás és a szükséges jogi dokumentáció elkészítése
 • Cégek illetőleg tagjaik (részvényeseik) közti jogvitákban a cégek, illetőleg tagok (részvényesek) teljes körű jogi képviseletének ellátása
 • A cégek alapításához, cégjogi státuszának változásához szükséges hatósági engedélyezési eljárásban teljes körű jogi képviselet ellátása
 • Teljes körű támogatás és jogi képviselet a cégbírósági és egyéb cégjogi eljárásokban
Védjegy-ügyekkel összefüggő szolgáltatás
 • Védjegyoltalom megszerzése az Ügyfél nevére, elnevezésére, logóira
 • Professzionális védjegykutatás nemzeti, nemzetközi nyilvántartásokban, adatbázisokban
 • Cégnév-keresés
 • Domain-keresés
 • Közösségi védjegybejelentés
 • (Nemzeti és nemzetközi) védjegyoltalmi idő meghosszabbítása
 • Védjegyfigyelés és oltalmi jogok kezelése
 • Licenc-szerződések kialakítása és vizsgálata
 • Abbahagyási és kártérítési igények érvényesítése és kivédése
 • Jogi képviselet védjegysértés miatt indult eljárásokban
Ingatlanjog
 • Ingatlanok tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződések, koncepciók elkészítése, teljes körű jogi dokumentáció elkészítése
 • Ingatlanokra vonatkozó jogok (pl. szolgalmi jogok, jelzálogjogok, önálló zálogjogok, haszonélvezeti, használati, földhasználati jogok)alapításával, átruházásával, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos koncepciók, szerződések kidolgozása
 • Közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos jogi támogatás, megosztás, közműkiváltás jogi koncepcióink és a szükséges szerződéses dokumentáció elkészítése
 • Társasházak jogi dokumentumainak elkészítése, véleményezése, közreműködés a társasházi szervek működésében, előkészítés, jogi tanácsadás, jogi dokumentumok készítése
 • Ingatlanok bérletére jogi koncepciók és szerződések készítése, véleményezése
 • Teljes körű jogi képviselet ingatlanokkal kapcsolatos jogvitákban, birtokvédelmi ügyekben
 • Teljes körű jogi képviselet a földhivatali és az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb hatósági eljárásokban
Pénzügyi és bankjog, speciális értéktőzsdei és árutőzsdei ügyletek
 • Befektetési társaság alapítása, tőzsdetagság és felügyeleti engedélyek megszerzése
 • Befektetési szolgáltató és befektetési alapkezelő üzletszabályzatának és belső szabályzatainak kialakítása és működésükkel kapcsolatos jogi tanácsadás
 • Állományátruházások lebonyolítása
 • Nyilvános, tőzsdén jegyzett kibocsátók teljes körű jogi kezelése, nyilvános társaságok felvásárlásának lebonyolítása, (dematerializáció, tőzsdéről történő kivezetési eljárás lebonyolítása
 • Részvétel nemzetközi bank és lakástakarék pénztár alapításában.
 • Pénzügyi lízing, és faktorálás
 • Közreműködés követeléskezelő cégekkel való megállapodásban.
Követéskezelési ügyletek
 • Vállalati követelésmenedzsment szabályzatok koncepcióinak, szövegeinek kidolgozása,
 • A követelések érvényesítése érdekében az adósok felszólítása, velük történő egyezségek, más törlesztési, illetőleg biztosítéki megállapodások előkészítése, véleményezése, elkészítése, erre vonatkozó koncepciók kidolgozása
 • Jogi képviselet ellátása a követelések érvényesítésével kapcsolatos felszámolási, végelszámolási, peres és nemperes, végrehajtási, illetőleg egyéb eljárásokban, az ehhez szükséges beadványok elkészítése
 • Adósok figyelése a cégközlönyben, a követelések érvényesítését érintő ügyekről jelentések és intézkedési javaslatok készítése megbízók számára
 • Közreműködés követeléskezelő cégekkel való megállapodásban.
Munkajog
 • Munkaszerződések, vezetői munkaszerződések, tanulmányi szerződések, munkáltatói kölcsön szerződések, kiküldetési megállapodások, más munkajogi megállapodások koncepcióinak kidolgozása, szerződések elkészítése
 • Vállalatcsoporti belső munkajogi szabályok, szabályzatok készítése, véleményezése
 • Vállalati munkajogi szabályok koncepcióinak kialakítása, szabályzatok készítése, többek között a munkáltatói juttatások, viselkedési és magatartási szabályok, adatvédelem, munka- és balesetvédelem területén
 • Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás, felmondások, rendkívüli felmondások, közös megegyezések, csoportos létszámcsökkentések ütemezésének, jogi dokumentumainak elkészítése, véleményezése
 • Üzemi tanács létesítésével, üzemi megbízott választással, munkavállalók munkavédelmi képviselőinek választásával, ezek működésével kapcsolatos munkáltatói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó jogi tanácsadás, támogatás a munkáltató részére, üzemi megállapodások, együttműködési megállapodások, egyéb ezekkel kapcsolatos jogi dokumentumok koncepcióinak kidolgozása, dokumentumok készítése, véleményezése
 • Jogi támogatás munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek tekintetében
 • Munkajogi jogvitákban teljes körű jogi képviselet ellátása a munkáltató részére
 • Munkaügyi hatósági eljárásokban teljes körű jogi támogatás és képviselet ellátása
Álatlános polgári jogi ügyletek
 • A vállalatok értékesítési, szolgáltatási, illetve beszerzési és közüzemi ellátás- beszerzési tevékenységével kapcsolatos szerződéses feltételek (pl. adásvétel, szállítás, vállalkozás, közüzemi szerződés) koncepcióinak kidolgozása, szerződéses dokumentumok elkészítése, véleményezése
 • Közvetítői szerződések (pl. ügynök, franchise, bizományos) feltételeire vonatkozó koncepciók, szerződéses dokumentumok kidolgozása, véleményezése
Közigazgatási Jog
 • A szerződésekkel kapcsolatos jogviták területén teljes körű jogi támogatás és képviselet
 • Közigazgatási határozat kapcsán jogi tanácsadás
 • Képviselet hatóságok és bíróságok előtt
 • Képviselet birtokvitákban
 • Képviselet építési ügyekben
 • Tanácsadás szabálysértési ügyekben
 • Tanácsadás adó- és illetékügyekben
 • Állami szervezetek, helyi és területi önkormányzatok és intézmények jogi képviselete
Magánszemélyek Jogi Képviselete
 • Jogi tanácsadás magánszemélyek jogi jellegű ügyeiben
 • Peres ügyeikben jogi képviselet ellátása

Elérhetőségünk:

1132 BUDAPEST, VÁCI ÚT 6., IV. EMELET 5/A

Telefonszámunk

+36 1 374-0075

E-mail

schmidt-iroda@schmidt-iroda.hu