SCHMIDT ÜGYVÉDI IRODA | Energetikai tanúsítvány: Mikor? Hogyan? Mennyiért?
844
post-template-default,single,single-post,postid-844,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-schmidt Ügyvédi iroda,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Energetikai tanúsítvány: Mikor? Hogyan? Mennyiért?

Mi az az energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány az az okirat, amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz, hogy az adott épület gazdaságos avagy pazarló az energiafelhasználás vonatkozásában. Ezen megfogalmazás vonatkozásában épületnek tekintjük azt a falakkal ellátott, fedett építményt, amelyben energiát (bárminemű fűtést) használnak a beltéri légállapot szabályozására.

Hatályos jogszabályi környezet

Az energetikai tanúsítvány készítését, készítésének feltételeit és egyéb részletszabályait az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet írja elő.

Mikor kell energetikai tanúsítványt készíttetni?

A rendelet szerint kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni:

– új épület építése;

– meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység (meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása (pl. adásvétel) vagy bérbeadása;

– 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági, állami tulajdoni közhasznú épület rendeltetésű (olyan épület, amelyben a hasznos alapterület több mint 50%-át állami vagy önkormányzati szervek igazgatási célú feladat ellátására használják) esetén.

„Nem szükséges energetikai tanúsítványt készíttetni tehát ajándékozás esetén.”

 

Mikor nem kell energetika tanúsítványt készíttetni?

A fentiekkel ellentétesen, a rendelet szerint nem kell energetikai tanúsítványt készíteni:

– az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű (valamennyi épületszint hűtött-fűtött helyiségei alapterületének összege, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter) épületre;

– az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre (pl. nyaraló);

– a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;

– hitéleti célra használt épületre (pl. templom);

– a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;

– műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

– ha 10 éven belül az adott épületről készült energetikai tanúsítvány, ugyanis az elkészült energetikai tanúsítvány a keltétől számított 10 évig hatályos, azaz felhasználható

– a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;

– ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;

– a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény és a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

Kinek kötelezettsége az energetikai tanúsítvány elkészíttetése?

Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően.

Már felépült épület esetében, a rendelet szerint az energetikai tanúsítvány elkészítésének a kötelezettsége az adott épület eladóját vagy bérbeadóját terheli. Ezzel egyidejűleg az épület visszterhes tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződésnek tartalmaznia kell többek között a vevő ill. a bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól ill. a bérbeadótól átvette.

Ki készíti el az energetikai tanúsítványt?

Az energetikai tanúsítványt a tanúsító végzi el, aki ezen feladatát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételekkel látja el.

Mennyibe kerül az energetikai tanúsítvány?

A rendelet rendelkezik arról, hogy a tanúsító a tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordított idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5.500,- Ft. A tanúsító a díjigényét a tanúsítás elkészítésekor és átadásakor díjjegyzékkel érvényesítheti.

A díjjegyzékben részletezni kell a tanúsítási tevékenységre fordított időt és az óradíjat, a költségtérítést és az ezeket terhelő általános forgalmi adó összegét.

A tanúsító költségként csak az utazással, illetőleg a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, valamint a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait számíthatja fel. A tanúsító a számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer, stb.) fedezésére költségátalányt is megállapíthat, amely legfeljebb a díj 10%-a lehet.

Az tanúsítónak utazással eltöltött idő óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át.

Kivételes esetben magasabb összegű óradíj is megállapítható, ha a tanúsítási tevékenység hosszabb tudományos vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzített, speciális műszeres vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.

Energetikai tanúsítványok nyilvántartása

Amennyiben érdekli Önt, hogy a megvásárlandó ill. kibérlendő épület vonatkozásában mikor s milyen tartalommal kelt energetikai tanúsítvány az elmúlt 10 évben (ha készült), úgy a https://entan.e-epites.hu/?tanusitvany_lekerdezese honlapon megtalálja az épülethez tartozó energetikai tanúsítványt.

Szerző: dr. Párkányi Botond ügyvédjelölt