SCHMIDT ÜGYVÉDI IRODA | Ügyvédi ellenjegyzés találkozás nélkül
915
post-template-default,single,single-post,postid-915,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-schmidt Ügyvédi iroda,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Ügyvédi ellenjegyzés találkozás nélkül

Mindent a távazonosításról és a távelőttemezésről, avagy amikor nem kell találkoznunk az ügyvéddel

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján, ha az ügyvédi megbízás közhiteles nyilvántartásba (pl. ingatlan-nyilvántartás, cégjegyzék, civil szervezetek névjegyzéke, járműnyilvántartás) való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére irányul, a magyar állampolgár és a magyarországi lakcímmel rendelkező külföldi állampolgár jogügyletbiztonsági ellenőrzése az ügyvédi ellenjegyzésig minden esetben kötelező. Távazonosítás

Normális esetben az azonosítás személyesen történik. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az ügyvéd az azonosításra alkalmas személyi okmányok (személyiigazolvány vagy forgalmi engedély vagy útlevél, és lakcímigazolvány) bemutatását kéri ügyfelétől, amely alapján elvégezheti az ellenőrzést, egy erre szolgáló jogügyletbiztonsági ellenőrző keretrendszer segítségével. Az ellenőrzés az okmányok érvényességét igazolja vissza az ügyvéd számára, amely az adott ügylet megkötéséhez (pl. adásvétel) elengedhetetlen.

 De mi történik akkor, ha nem tudunk személyesen megjelenni az azonosításra vagy az okirat aláírására?

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) nem írja elő, hogy a természetes személy azonosításának az ügyvéddel való személyes találkozás során kell megtörténnie. A Magyar Ügyvédi Kamara lehetőséget biztosított a Pmt. hatálya alá tartozó esetekben az azonosítás személyes megjelenés nélküli elvégzésére. Mindez azt jelenti, hogy van lehetőség távazonosításra, függetlenül attól, hogy az ügyvéd és ügyfele előzetesen találkoztak- e már személyesen.

Amennyiben az ügyfél azonosítását az ügyvéd már korábban, akár személyesen, akár távazonosítás útján elvégezte, az okirat ellenjegyzése és történhet távolról. Ekkor az okirat aláírása, illetve az aláírás sajátként történő elismerése fizikailag nem az ügyvéd vagy a helyettesítésére jogosult jelenlétében, hanem videotelefon útján történt. Jelen megoldás akkor is működhet, ha az ügyfél az ügyvéd által szerkesztett okiratot (pl. meghatalmazás, létesítő okirat, adásvételi szerződés stb.) belföldön vagy külföldön aláírja és megküldi az ügyvéd részére.

Hogyan történik a távazonosítás?

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke határozatában rögzítette az azonosítás során használható elektronikus hírközlő eszközöket. Ezek közé tartozik pl. a Skype szoftver – annak bizonyos verziói – amely talán a legnagyobb közismertségnek örvend, így azt mind az ügyfelek, mind az ügyvédek egyszerűen képesek alkalmazni a távazonosítás lebonyolításához.

  A távazonosítás során fontos megemlíteni, hogy amennyiben a folyamat bármely szakaszában megszakad a felek között a kapcsolat, úgy a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni! Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az ügyfélnek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy az ügyvéd meg tudjon győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzávetőleges korának egyezőségéről.

Egyes esetekben – a Pmt. hatálya alá tartozó távazonosítás esetén – fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges. Ilyenkor kifejezetten nyilatkoztatni kell az ügyfélnek arról, hogy ő maga, közeli hozzátartozója vagy a vele szoros kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben a válasz igen, a kiemelt közszereplőkre irányadó szabályok szerint kell az azonosítás során eljárni.

Érdemes tudni, hogy az ellenjegyzett okiratban nem szükséges utalni arra, hogy az azonosítás távazonosítással történt, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy pl. a földhivatalok ezt jogszabályi előírás hiányában is kérik, ezért ártani nem árt, ha azt az okiraton feltünteti az ügyvéd.

​ Tekintettel arra, hogy a rohanó mindennapokban bármikor előfordulhat olyan körülmény, hogy nem tudunk személyesen megjelenni az azonosítás/aláírás lebonyolítására, ezért ne féljünk a távazonosítás/távelőttemezés lehetőségével élni.

 

 

Az azonosítás menete:

 

  1. lépés:

Az említett program segítségével az ügyvéd által kezdeményezett videóhívás segítségével szükséges felvenni a kapcsolatot. A videóhívás elején az ügyvéd tájékoztatni fogja ügyfelét arról, hogy a videóhívás célja az ügyfél személyének azonosítása, továbbá, hogy a jogszabályi előírásokra tekintettel rögzíti a videóhívást.

  1. lépés:

Az ügyfél részéről a tájékoztatás kapcsán nyilatkozni szükséges, hogy ahhoz kifejezetten hozzájárul és elfogadja azt.

  1. lépés:

Ezen lépés alkalmával az ügyvéd megkéri ügyfelét, hogy az azonosításra szolgáló okmányainak minden rögzítendő adatot tartalmazó oldalát mutasson fel. Fontos, hogy az okmányok felmutatása jó fényviszonyok között és jól látható módon történjen. Az okmányok eredetiségének ellenőrzése érdekében a biztonsági elemet tartalmazó okmány kamera előtti olyan mozgatása szükséges, hogy a biztonsági elem (hologram) felismerhető legyen, azon a fény megtörhessen.

  1. lépés

A távazonosítás során az ügyfélnek szóban is közölnie kell az azonosítandó adatait.

  1. lépés

Az ügyfél távazonosításban végzett szerepe ezzel véget ér. Ekkor már csupán az ügyvéd számára van további teendő, mint pl. a rögzített videóhívás mentése, a mentett videó adathordozóra történő másolása, illetve a távazonosítás során bekért azonosító adatok lekérése a jogügyletbiztonsági ellenőrző keretrendszer segítségével.

 Az aláírás/ellenjegyzés menete:

 

0.lépés:

Abban az esetben, ha az ügyfél fentiek szerinti azonosítására korábban nem került sor, úgy azt kell először elvégezni.

  1. lépés:

A videotelefonon alapuló ellenjegyzés során minden esetben szükséges az okirat tartalmát az ügyféllel közösen egyeztetni. Ez a későbbi jogviták elkerülése érdekében fontos.

  1. lépés:

Az ügyvédnek a videóhívás alkalmával kifejezetten nyilatkoztatnia kell az ügyfelet arról, hogy az ellenjegyezni kívánt okiratban foglaltak megfelelnek az akaratának, feltéve, hogy ezt a nyilatkozatot maga az okirat nem tartalmazza.

  1. lépés

Az ügyvédnek a videóhívásról felvételt kell készíteni, és a felvételt az okirattal együtt, annak megőrzési idején belül meg kell őrizni a jogviták elkerülése érdekében.

.

Szerző: Pap Roxána jogi asszisztens